top of page

Logo disain

Logo disain on oluline protsess, mis hõlmab ettevõtte brändi visuaalse sümboli loomist. See protsess nõuab tihedat koostööd ettevõttega, et mõista selle missiooni ja väärtusi, mida logo peaks väljendama

Brändi analüüs ja ideed

Logo disainiprotsess algab ettevõtte brändi põhjaliku analüüsiga. Uurime ettevõtte ajalugu, missiooni, väärtusi ning turupositsiooni, et genereerida asjakohaseid ideid, mis kajastaksid ettevõtte olemust. Selles faasis kogume inspiratsiooni, arutame teiega visioone ja loome ideede portfelli, mis toetub nii intuitsioonile kui ka turu-uuringutele.

2

Kontseptsiooni test ja eskiisid

Sel etapil loome mitmeid eskiise, mis peegeldavad kogutud sisendit. See loomeprotsess hõlmab visuaalsete elementide katsetamist, nagu värvikombinatsioonid, fontide stiilid ja ikonograafia, mis aitavad väljendada brändi unikaalsust ja meeldejäävust.

3

Tagasiside ja korrigeerimine

Klientide tagasiside on kriitilise tähtsusega. Nende sisendi põhjal kohandame logo, viies iteratiivse meetodi toel parandused, et jõuda ideaalse lahenduseni. See etapp tagab, et lõplik logo mitte ainult ei vasta visuaalsetele nõudmistele, vaid ka resoneerib tugevalt sihtrühmaga.

4

Täiustamine ja logoraamat

Viimases faasis, pärast logo lõplikku heakskiitu, valmistatakse ette erinevad formaadid logo kasutamiseks. Samuti koostatakse logoraamat ehk logo juhised, mis selgitavad logo kasutamise reegleid eri kontekstides, tagades järjepidevuse ja tugevdades brändi terviklikkust kõikides turunduskanalites.

Blogi artiklid brändingu teemal

Aitame disainiga ettevõttel kasvada ja silma paista

Võta ühendust:

Jälgi meid

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page